Публікації

Показано дописи з Грудень, 2018

КАЛЕНДАР СВЯТКОВИХ ТА ВИХІДНИХ ДНІВ НА 2019 РІК

Зображення
Згідно зі статтею 24 Загальної декларації прав людини і статті 7 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, кожна людина має право на відпочинок і розумне обмеження робочого дня. Дана норма законодавства реалізується шляхом надання працівникові днів щотижневого відпочинку, оплачуваної щорічної відпустки, а також встановленням скороченого робочого дня для окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час (ст. 45 Конституції України).
Гарантії використання права на відпочинок, максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначає КЗпП.
ЯКА НОРМА ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ?
Відповідно до ст. 50 Кодексу законів про працю нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. Тобто ця норма є максимальною і не може бути збільшена ні колективними, ні трудовими договорами. Разом з тим, Міністерств…

СВОБОДА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Зображення
ЗасіданняЦентруПравової Інформації«Молодь.Право.Закон» 12Грудня2018 року

Відповідно до Указу Президента України від 08 грудня 2008 року №1149/2008 “Про Всеукраїнський тиждень права” Всеукраїнський тиждень права проводиться щороку в тиждень, який включає 10 грудня – День прав людини. Він відзначається в знак проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини. Тематика днів правових знань у відділі читальногозалу Чернігівськоїобласноїбібліотеки дляюнацтвасприяє підвищенню рівня правової культури , інформованості молоді про їхні конституційні права та обов’язки, можливості їх реалізації та змісту.

« Яквирозумієтетаспіввідноситепоняттясвободатавідповідальність» -вечір запитаньі відповідей. Так називалось цього разу чергове засіданняЦентруПравовоїІнформації« Молодь.Право.Закон». 

Гостямиякогобули:психолог- юристГромадськоїОрганізації«MAPT» МіщенкоАндрій Володимировичта учні8-Бкласуліцею №22.
Усвоємувиступі спікернаголосив на тому, що більш важливих і менш важлив…

НАСИЛЬСТВО ТА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Зображення
Засідання Центру правової Інформації « Молодь. Право. Закон» 10 грудня 2018 року 
 З 25 листопада по 10 грудня проходила щорічна акція «16 днів проти насилля»
 Акція була спрямована проти насилля у сім’ї та формування нетерпимого ставлення до будь-якої форми насилля.
 Відповідно до ст. 1 Закону України «Про попередження насильства в сім'ї» насильством у сім'ї є будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю.
 Насильство в сім’ї залишається однією з основних проблем сьогодення, що не втрачає свою актуальність в українському суспільстві. Здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, протидії та запобіганню будь-яким його проявам мають відповідну підтримку на державно…

ЗУПИНИМО СНІД РАЗОМ

Зображення
З метою відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, в Центрі Правової Інформації « Молодь. Право. Закон» Чернігівської Обласної бібліотеки для юнацтва відбувся актуальний діалог «ЗУПИНИМО СНІД РАЗОМ» з лікарем- епідеміологом—Луговою Ларисою Миколаївною та студентами Коледжу Транспорту та Комп’ютерних технологій ЧНТУ.  
Спікер зробила наголос на питаннях:  - Що таке СНІД?  - Що ми про нього знаємо?  - Статистичні дані Українського центру профілактики й боротьби зі СНІДом МОЗ України по м. Чернігів та Чернігівській області.  - Основні шляхи зараження ВІЛ інфекцією:  - Статевий  - Під час переливання донорської крові, зараженої вірусом імунодефіциту  - При використання нестерильного медичного інструментарію.  - Від матері( хворої або вірусоносія) дитини до, під час або після пологів.
 Гуманне суспільство повинне проявляти максимум співчуття і милосердя до людей хворих на СНІД. Людство вже пройшло шлях від страху і бажання ізолювати хворих та …