Публікації

Показано дописи з Листопад, 2018

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ТА РЕЖИМ ВОЄННОГО СТАНУ

Зображення
26 листопада 2018 року Верховною Радою України було прийнято Закон України № 9338 “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”. Відповідно до його положень воєнний стан вводиться з 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року (строком на 30 днів) на території наступних областей України: Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, а також у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. 
Яким чином режим воєнного стану може вплинути на життя пересічних громадян? 
Перш за все, необхідно розуміти, що сутність режиму воєнного стану полягає в забезпеченні безперешкодної та оперативної можливості відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, шляхом надання визначеним законодавством органам державної влади, військ…

ЯК ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО ПАСПОРТУ ЯКЩО ЗМІНЕНО НАЗВУ ВАШОЇ ВУЛИЦІ

Зображення
Чи обов’язково потрібно вносити зміни до паспорту, якщо було змінено назву вулиці, де ви зареєстровані ? 
Ні, не обов’язково. Статтею 6 Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» визначено, що у разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої на підставі відповідних актів вносяться зміни до реєстру територіальної громади, із збереженням попередніх даних, із подальшим внесенням цієї інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Зазначені відомості за бажанням особи вносяться до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування. 
Обов’язку особи звертатися до органів реєстрації для внесення таких відомостей до документів законодавством не передбачено. 
Куди звертатися, що внести змі…

ЧИ МОЖУТЬ ВАШУ ДИТИНУ ВИГНАТИ ЗІ ШКОЛИ?

Зображення
В дитинстві мене найбільшим, найстрашнішим та й взагалі най-най-най з усіх най покаранням було – вигнання зі школи. Як кажуть Бог милував не відчути, що це таке. Можливо, саме тому й не було за що виганяти бо боявся цього най-най-най… покарання.

 Добре це чи погано але зараз такого покарання не існує.

 Більше того, від одного шибеника може потерпати весь клас, дівчатка будуть вмиватися гіркими сльозами, вчителі будуть зривати голос, а вигнати неможна.

 Відповідно до Наказу МОН від 16.04.2018 № 367 із закладу освіти відраховуються учні, які:

 1) здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту;

 2) зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;

3) переводяться до іншошо закладу освіти;

 4) вибувають на постійне місце проживання за межі України. 

І цей перелік виключний!

 Відрахування із зазначених підстав здійснюється шляхом видання відповідного наказу керівником закладу освіти.

 Але є кілька але.

 1. Вашу дитин…

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ! ЗАКОНИ УКРАЇНИ 2018 РОКУ

Зображення
Україна. Закони.  Закон України « Про забезпечення організаційно правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського спілкування» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 черв. 2018р., (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: Паливода А.В., 2018. – 32с.- (Закони України) 
 Цей Закон визначає правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, і є складовою частиною законодавства про охорону дитинства. 


Україна. Закони.  Закони України "Про імміграцію", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 2 жовт. 2017 р.: (офіц. Текст).- К.: Паливода А.В., 2017.-84с.- (Закони України) 
 Цей Закон визначає умови і порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства. Цей Закон визначає порядо…

УВАГА! НОВА ПРАВОВА КНИГА 2018

Зображення
Вереша Р.В.  Кримінальне право України. Загальна частина.- Вид. 5-те, перероб. та допов. / Р.В. Вереша.- К.: Алерта, 2018.- 360с. 
У навчальному посібнику висвітлюються питання Загальної частини кримінального права України, з урахуванням положень національного законодавства, а також законодавства іноземних держав і міжнародних нормативно-правових актів. Зміст навчального посібника узгод¬жується з навчальною програмою «Кримінальне право України. Загальна частина». Видання розраховане на студентів, аспірантів (ад’юнктів), викладачів, наукових працівників, а також на всіх, хто цікавиться питаннями кримінального права. 

 Ємельянов В.П. 

 Кримінальне право України: Загальна частина. Основні питаннявчення про злочин: наук.-практ.-посіб./ В. П. Ємельянов.- Харків: Право, 2018.- 142с. 
У посібнику на підставі Конституції України, чинного Кримінального кодексу України та досягнень науки кримінального права висвітлюються основні питання вчення про злочин Загальної частини кримінального права України…

УВАГА!!! ЗМІНИ ДО ПОРЯДКУ НАДАННЯ СУБСИДІЙ З 1 ЖОВТНЯ 2018 РОКУ

Зображення
Постановою Кабінету Міністрів України від 17.10.2018 року № 841 внесено зміни до порядку призначення житлових субсидій.
   Розрахунок розміру субсидії на опалювальний сезон домогосподарствам проводиться на підставі доходів за I- II квартали поточного року та інформації надавачів послуг про вартість послуг за встановленими соціальними нормативами споживання послуг в опалювальний сезон. Склад домогосподарства та перелік послуг залишається таким як і при призначенні субсидії в неопалювальний сезон, за винятком випадків коли громадянин поінформував про відповідні зміни.
Стосовно призначення субсидії на понаднормову площу житла
Доповнено перелік осіб, яким житлову субсидію може бути призначено за рішенням комісії на понаднормову площу житла, громадянами, які: отримують пенсію у зв’язку з втратою годувальника або по інвалідності;досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, і отримують пенсію за вислугою …