Публікації

ПІЛЬГОВИЙ ПЕРІОД МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ АВТО НА ІНОЗЕМНІЙ РЕЄСТРАЦІЇ

Зображення
УВАГА!Чернігівська митниця ДФС звертає увагу, що відповідно до частини 8 Закону України від 08.11.2018 № 2611-VIII
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2611-19
«Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів»
пільговий період дії ставки акцизного податку (коефіцієнт 0,5) для митного оформлення легкових транспортних засобів діє протягом 90 календарних днів з дня набрання чинності цим Законом, тобто до 22 лютого 2019 включно.
Додатково звертаємо увагу, що Тимчасовий порядок виконання митних формальностей під час здійснення митного оформлення транспортних засобів для їх вільного обігу на митній території України, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.2018 № 1077
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1077-2018-%D0%BF

діє до 23 травня 2019 (включно).
З 24 травня 2019 року вступають в дію норми законів України, які посилюють адміністративну відповідальність за правопорушення, пов’язані, зокрема, з порушеннями …

ТУДОВІ ПРАВА ДОНОРА КРОВІ

Зображення
Законодавством про працю встановлена гарантія працівникам, які дають кров або її компонентів для подальшого безпосереднього використання їх для лікування, виготовлення відповідних лікарських препаратів або використання у наукових дослідженнях. 

 Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України віком від 18 років, який пройшов відповідне медичне обстеження і в якого немає визначених протипоказань. Питання надання пільг працівникам донорам у випадку здачі крові та її компонентів, врегульовано Законом України «Про донорство крові та її компонентів» від 23 червня 1995 №239 / 95-ВР.    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/239/95-%D0%B2%D1%80 Законом встановлено за обов’язок керівникам підприємств, установ, організацій безперешкодно відпускати з місця роботи, служби за їх заявами осіб, які є або виявили бажання стати донорами, у дні відповідного медичного обстеження і здавання крові та її компонентів, за винятком випадків, коли відсутність донора на його робочому місці або місці служ…

УВАГА!!! ПРОБНЕ ЗНО-2019

Зображення
Пробне зовнішнє незалежне оцінювання – це добровільне тестування осіб, що мають намір вступати до закладів вищої освіти.
Нормативні документи, що регулюють проведення пробного ЗНО в 2019 році – наказ Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 року № 1277 «Положення про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників навчальних закладів системи загальної середньої освіти»,
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0009-16

наказ Українського центру оцінювання якості освіти від 12.10.2018 № 154 «Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2019 році».
http://uon.cg.gov.ua/web_docs/2143/2016/02/docs/nakaz-154-vid-12.10.18.pdf
Участь у пробному тестуванні дасть можливість відчути атмосферу зовнішнього незалежного оцінювання та дізнатися про всі етапи його проведення.
РЕЄСТРАЦІЯдля участі у пробному ЗНО триватиме з 08 до 31 СІЧНЯ 2019 року.
Для проходження пробного ЗНО у Чернігівській області необхідно зареєструватися через веб-сайт Київськ…

ЩОДО МІНІМАЛЬНИХ ДЕРЖАВНИХ ГАРАНТІЙ В ОПЛАТІ ПРАЦІ ТА ОБОВ‘ЯЗКІВ РОБОТОДАВЦІВ

Зображення
Конституція України гарантує виплату заробітної плати найманим працівникам на рівні не менше законодавчо встановленого мінімуму.
Розмір мінімальної заробітної плати визначено Законом України від 23 листопада 2018 року № 2629-VIII «Про Державний бюджет на 2019 рік», який набере чинності 1 січня 2019 року. Так, мінімальна зарплата на 1 січня 2019 року становитиме:
 - у місячному розмірі – 4 173 грн;
 - у погодинному розмірі − 25,13 гривень.
 Отже, з 1 січня 2019 року роботодавцем заробітна плата не може нараховуватись жодному найманому працівнику менше 4 173 грн за відпрацьований повний місяць.
Звертаємо увагу, що вищевказана законодавча норма обов’язкова для виконання як юридичним особам, так і фізичним особам – роботодавцям.
Роботодавець зобов’язаний щомісяця нараховувати працівнику за повний відпрацьований місяць заробітну плату не менше встановленого законодавством розміру, який може складатися з окладу, премій, надбавок та інших постійних доплат.
За недотримання вищезазначених вим…

КАЛЕНДАР СВЯТКОВИХ ТА ВИХІДНИХ ДНІВ НА 2019 РІК

Зображення
Згідно зі статтею 24 Загальної декларації прав людини і статті 7 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, кожна людина має право на відпочинок і розумне обмеження робочого дня. Дана норма законодавства реалізується шляхом надання працівникові днів щотижневого відпочинку, оплачуваної щорічної відпустки, а також встановленням скороченого робочого дня для окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час (ст. 45 Конституції України).
Гарантії використання права на відпочинок, максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначає КЗпП.
ЯКА НОРМА ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ?
Відповідно до ст. 50 Кодексу законів про працю нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. Тобто ця норма є максимальною і не може бути збільшена ні колективними, ні трудовими договорами. Разом з тим, Міністерств…

СВОБОДА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Зображення
ЗасіданняЦентруПравової Інформації«Молодь.Право.Закон» 12Грудня2018 року

Відповідно до Указу Президента України від 08 грудня 2008 року №1149/2008 “Про Всеукраїнський тиждень права” Всеукраїнський тиждень права проводиться щороку в тиждень, який включає 10 грудня – День прав людини. Він відзначається в знак проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини. Тематика днів правових знань у відділі читальногозалу Чернігівськоїобласноїбібліотеки дляюнацтвасприяє підвищенню рівня правової культури , інформованості молоді про їхні конституційні права та обов’язки, можливості їх реалізації та змісту.

« Яквирозумієтетаспіввідноситепоняттясвободатавідповідальність» -вечір запитаньі відповідей. Так називалось цього разу чергове засіданняЦентруПравовоїІнформації« Молодь.Право.Закон». 

Гостямиякогобули:психолог- юристГромадськоїОрганізації«MAPT» МіщенкоАндрій Володимировичта учні8-Бкласуліцею №22.
Усвоємувиступі спікернаголосив на тому, що більш важливих і менш важлив…

НАСИЛЬСТВО ТА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Зображення
Засідання Центру правової Інформації « Молодь. Право. Закон» 10 грудня 2018 року 
 З 25 листопада по 10 грудня проходила щорічна акція «16 днів проти насилля»
 Акція була спрямована проти насилля у сім’ї та формування нетерпимого ставлення до будь-якої форми насилля.
 Відповідно до ст. 1 Закону України «Про попередження насильства в сім'ї» насильством у сім'ї є будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю.
 Насильство в сім’ї залишається однією з основних проблем сьогодення, що не втрачає свою актуальність в українському суспільстві. Здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, протидії та запобіганню будь-яким його проявам мають відповідну підтримку на державно…