МОН ПРОПОНУЄ ДЛЯ ГРОМАДСЬКОГО ОБГОВОРЕННЯ ДЕРЖАВНИЙ СТАНДАРТ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ
На сайті Міністерства освіти і науки України розміщено проект Державного стандарту з української мови як іноземної.


Документ, який містить вимоги до рівня володіння українською мовою осіб, для яких вона не є рідною (першою), пропонують до громадського обговорення. Пропозиції та зауваження до проекту стандарту міністерство просить надіслати до 24 травня 2018 року на електронну адресу:


Держстандарт уніфікує систему вимог до володіння українською мовою та містить чіткий перелік комунікативних умінь і навичок на кожному рівні (від А1 до С2, відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій із мовної освіти) за всіма видами мовленнєвої діяльності (слухання, читання, письмо, говоріння).

Документ розроблено з метою єдиного підходу до розроблення нових навчальних програм, створення сучасних підручників з української мови як іноземної, підготовки словників, відкриття україномовних програм та мовних центрів.

 У межах Болонського процесу, до якого Україна приєдналася в 2005 році, щорічно зростає кількість програм обміну між українськими та закордонними університетам – і зростає кількість іноземних студентів, охочих опанувати українську мову, пояснює МОН.

Разом з тим, збільшується кількість академічних осередків (наприклад, Кембриджський університет, Берлінський університет імені Гумбольдта, Український інститут у Лондоні тощо), які дають змогу іноземцям вивчати українську мову.

“Вироблення єдиних державних вимог до рівнів володіння українською мовою як іноземною (Стандарт) зможе стати основою для організації й проведення сертифікаційного іспиту (Діагностика) і підставою для запровадження документа єдиного зразка (Сертифікат), що засвідчуватиме рівень володіння українською мовою”, – пояснює Міносвіти.

Джерело:  https://mon.gov.ua/ua  
Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

УВАГА! НОВІ РОЗМІРИ ПРОЖИТКОВОГО МІНІМУМУ І СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ

ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ – 2018 !

ПІДВОДНІ КАМЕНІ В ДОГОВОРІ ОРЕНДИ ЖИТЛА