НОВА ПРАВОВА КНИГА

 

Нові правові книги, що надійшли останнім часом до Центру правової інформаціі Чернігівської обласної бібліотеки для юнацтва  

Україна. Закони. Про публічні закупівлі [Текст] : закон України : введення в дію відбудеться 1 квіт. 2016 р. : відповідає офіц. тексту. - Харків : Право, 2016. - 54, [1] с

 
Україна. Закони. Податковий кодекс України [Текст]: чинне законодавство зі змінами та допов. Станом на 20 квіт.2018 рокуофіц. Текст) – Київ : ПАЛИВОДАА.В., 2018. – 880с. 

У Кодексі станом на 20 квітня 2018 року подано останні зміни та доповнення, що набули чинності. 

 

Кампо, Володимир. Конституція і становлення конституційної демократії вУкраїні (2014-2018 роки) [Текст] / Володимир Кампо. - Київ : Гамазин : Зелений пес, 2019. - 170, [1] с. - (Серія: Конституційна просвіта). 

«Чому бідні? Бо дурні. Чому дурні? Бо не вчаться», — істина українських реалій, на які ми за звичкою киваємо, але не поспішаємо змінювати. Проте саме зі знання й розуміння своєї Конституції народом і починається шлях до кращого життя. На сторінках цієї книги читач знайде відповіді на безліч суспільно-правових питань щодо становлення конституційної демократії в Україні, реформи судової влади, особливостей функціонування окремих конституційних інститутів, кризових явищ під час переходу до конституційної демократії й перспектив України на шляху до утвердження конституційних цінностей: захисту гідності й прав людини, верховенства права тощо. Для широкого громадського загалу, державних і муніципальних службовців, викладачів і студентів, які вивчають конституційне право, історію, політологію й інші гуманітарні науки, для депутатів усіх рівнів рад, активістів громадянського суспільства, представників ЗМІ, громадських організацій, юристів-практиків тощо.

 


Біженці та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту в Україні. Нормативне- правове забезпечення: навчальний посібник / укладачі: Р.В. Алієв, С.В. Пєтков, І.Є. Іванов. – Київ: ,2020 – 258с. 

 У навчальному посібнику упорядники зібрали в хронологічній, історичній послідовності міжнародні та національні нормативно-правові акти щодо виникнення та становлення правового статусу біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, розкрили порядок формування системи організаційно-правових заходів, спрямованих на визначення правового статусу зазначеної категорії громадян. У посібнику розкрито поняття біженець, видання містить нормативно-правові акти, в яких роз’яснюється порядок набуття статусу біженця, або особи, яка потребує додаткового або тимчасового захисту, а також розкриває процедурні питання визначення статусу біженця, оскільки досить багато осіб, які затримуються органами охорони державного кордону України, затримуються з довідками про те, що вони звернулися за захистом в Україні і саме при спробі незаконного перетину державного кордону у бік Європейського Союзу. Представлене видання буде корисним для адвокатів, правозахисників, працівників правоохоронних органів, Державної міграційної служби України, суддів, громадських організацій, а також студентів, які вивчають право. 

 
Виборчий кодекс України [Текст] чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 10 березня 2020р.:(відповідає офіційному текстові) – Київ: Центр учбової літератури, 2020. – 303с. 

 Чинне законодавство України зі змінами та доповненнями станом на 01.11.2020 (відповідає офіційному текстові). 

 

Ємельянов, Вячеслав Павлович.
Кримінальне право України. Загальна частина. Основні питання вчення про злочин [Текст] : наук.-практ. посіб. / В. П. Ємельянов ; Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків : Право, 2018. - 139, [1] с. 

У посібнику на підставі Конституції України, чинного Кримінального кодексу України та досягнень науки кримінального права висвітлюються основні питання вчення про злочин Загальної частини кримінального права України, у тому числі деякі дискусійні питання, а також даються певні відомості про зарубіжне кримінальне законодавство. Для аспірантів, ад’юнктів та викладачів юридичних закладів вищої освіти, наукових і практичних працівників, а також студентів і курсантів.  Практикум з кримінального процесу України: навч. посібник. – 2ге вид., перероб. та доп. / За ред. проф.. М. А. Погорецького та доц.. Н.П. Сизої. – Київ: Алерта, 2018с. 

Практикум є навчальним посібником, підготовленим відповідно до програми навчальної дисципліни «Кримінальний процес України». До змісту практикуму входять теоретичні та практичні завдання, задачі, фабули кримінальних проваджень. Окремо до кожної теми надаються списки рекомендованих джерел та спеціальної літератури, ознайомлення з якими дасть можливість належно підготуватися до семінарських занять та застосувати набуті знання під час вирішення практичних завдань. Адресований студентам, курсантам, слухачам, викладачам вищих навчальних закладів освіти юридичного профілю. Він також може бути корисним працівникам органів досудового розслідування, прокуратури, адвокатури та суду.

Коментарі