СВОБОДА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Засідання    Центру      Правової   Інформації  «  Молодь.   Право.  Закон»
12    Грудня  2018 року

  Відповідно до Указу Президента України від 08 грудня 2008 року №1149/2008 “Про Всеукраїнський тиждень права” Всеукраїнський тиждень права проводиться щороку в тиждень, який включає 10 грудня – День прав людини. Він відзначається в знак проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини.
Тематика днів правових знань у відділі читального   залу  Чернігівської    обласної  бібліотеки для  юнацтва  сприяє підвищенню рівня правової культури , інформованості молоді про їхні конституційні права та обов’язки, можливості їх реалізації та змісту.

« Як   ви   розумієте  та  співвідносите  поняття  свобода  та    відповідальність» -вечір запитань  і відповідей.   Так називалось цього разу чергове засідання  Центру  Правової   Інформації  « Молодь.  Право.  Закон». 

Гостями   якого   були:  психолог- юрист   Громадської  Організації  «  MAPT»   Міщенко   Андрій Володимирович  та учні   8-Б  класу  ліцею №  22. 
У  своєму   виступі спікер  наголосив на тому, що більш важливих і менш важливих прав і свобод людини і громадянина не існує.

Обов'язки настільки ж важливі для характеристики соціального статусу людини, як і права.
Усі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах.
Права людини реальні тільки у правовій державі.
Без прав і свобод особистість позбавлена честі і гідності, приречена на убоге, залежне існування.
Інтереси особистості абсолютні, інтереси держави відносні.
Кожна людина має обов'язки перед суспільством.
Відстоюючи права, не можна забувати про обов'язки.
Захищаючи свої права, треба вміти вчасно зупинитися і не перетворювати захист своїх порушених прав у спосіб помсти.

Права людини, які не повинні обмежуватися ні за яких обставин:
« Право  на освіту»
«Право на житло»;
«Право на свободу слова»;
«Право на рівність перед законом»;
«Право на життя»;
«Право на громадянство»;
«Право на свободу думки і релігії»;
«Право на охорону здоров'я»;
«Право заснувати сім'ю (укласти шлюб)»;
«Право на соціальне забезпечення»
 Із цього списку не можна вилучити жодного пункту, всі вони необхідні для повноцінного життя людини.

Доповнив   захід   соціальний  відеоролик  та  активне   його обговорення  ,  в якому   прийняли  участь всі   присутні  на  заході.Коментарі