Публікації

Показано дописи з 2018

КАЛЕНДАР СВЯТКОВИХ ТА ВИХІДНИХ ДНІВ НА 2019 РІК

Зображення
Згідно зі статтею 24 Загальної декларації прав людини і статті 7 Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права, кожна людина має право на відпочинок і розумне обмеження робочого дня. Дана норма законодавства реалізується шляхом надання працівникові днів щотижневого відпочинку, оплачуваної щорічної відпустки, а також встановленням скороченого робочого дня для окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи у нічний час (ст. 45 Конституції України).
Гарантії використання права на відпочинок, максимальна тривалість робочого часу, мінімальна тривалість відпочинку та оплачуваної щорічної відпустки, вихідні та святкові дні, а також інші умови здійснення цього права визначає КЗпП.
ЯКА НОРМА ТРИВАЛОСТІ РОБОЧОГО ЧАСУ В УКРАЇНІ?
Відповідно до ст. 50 Кодексу законів про працю нормальна тривалість робочого часу не може перевищувати 40 годин на тиждень. Тобто ця норма є максимальною і не може бути збільшена ні колективними, ні трудовими договорами. Разом з тим, Міністерств…

СВОБОДА І ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Зображення
ЗасіданняЦентруПравової Інформації«Молодь.Право.Закон» 12Грудня2018 року

Відповідно до Указу Президента України від 08 грудня 2008 року №1149/2008 “Про Всеукраїнський тиждень права” Всеукраїнський тиждень права проводиться щороку в тиждень, який включає 10 грудня – День прав людини. Він відзначається в знак проголошення Генеральною Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини. Тематика днів правових знань у відділі читальногозалу Чернігівськоїобласноїбібліотеки дляюнацтвасприяє підвищенню рівня правової культури , інформованості молоді про їхні конституційні права та обов’язки, можливості їх реалізації та змісту.

« Яквирозумієтетаспіввідноситепоняттясвободатавідповідальність» -вечір запитаньі відповідей. Так називалось цього разу чергове засіданняЦентруПравовоїІнформації« Молодь.Право.Закон». 

Гостямиякогобули:психолог- юристГромадськоїОрганізації«MAPT» МіщенкоАндрій Володимировичта учні8-Бкласуліцею №22.
Усвоємувиступі спікернаголосив на тому, що більш важливих і менш важлив…

НАСИЛЬСТВО ТА КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Зображення
Засідання Центру правової Інформації « Молодь. Право. Закон» 10 грудня 2018 року 
 З 25 листопада по 10 грудня проходила щорічна акція «16 днів проти насилля»
 Акція була спрямована проти насилля у сім’ї та формування нетерпимого ставлення до будь-якої форми насилля.
 Відповідно до ст. 1 Закону України «Про попередження насильства в сім'ї» насильством у сім'ї є будь-які умисні дії фізичного, сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношенню до іншого члена сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена сім'ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному чи психічному здоров'ю.
 Насильство в сім’ї залишається однією з основних проблем сьогодення, що не втрачає свою актуальність в українському суспільстві. Здійснення заходів з попередження насильства в сім’ї, протидії та запобіганню будь-яким його проявам мають відповідну підтримку на державно…

ЗУПИНИМО СНІД РАЗОМ

Зображення
З метою відзначення Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом, в Центрі Правової Інформації « Молодь. Право. Закон» Чернігівської Обласної бібліотеки для юнацтва відбувся актуальний діалог «ЗУПИНИМО СНІД РАЗОМ» з лікарем- епідеміологом—Луговою Ларисою Миколаївною та студентами Коледжу Транспорту та Комп’ютерних технологій ЧНТУ.  
Спікер зробила наголос на питаннях:  - Що таке СНІД?  - Що ми про нього знаємо?  - Статистичні дані Українського центру профілактики й боротьби зі СНІДом МОЗ України по м. Чернігів та Чернігівській області.  - Основні шляхи зараження ВІЛ інфекцією:  - Статевий  - Під час переливання донорської крові, зараженої вірусом імунодефіциту  - При використання нестерильного медичного інструментарію.  - Від матері( хворої або вірусоносія) дитини до, під час або після пологів.
 Гуманне суспільство повинне проявляти максимум співчуття і милосердя до людей хворих на СНІД. Людство вже пройшло шлях від страху і бажання ізолювати хворих та …

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА І СВОБОДИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА ТА РЕЖИМ ВОЄННОГО СТАНУ

Зображення
26 листопада 2018 року Верховною Радою України було прийнято Закон України № 9338 “Про затвердження Указу Президента України “Про введення воєнного стану в Україні”. Відповідно до його положень воєнний стан вводиться з 14 години 00 хвилин 26 листопада 2018 року до 14 години 00 хвилин 26 грудня 2018 року (строком на 30 днів) на території наступних областей України: Вінницька, Одеська, Миколаївська, Херсонська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська, Сумська, Чернігівська, а також у внутрішніх водах України Азово-Керченської акваторії. 
Яким чином режим воєнного стану може вплинути на життя пересічних громадян? 
Перш за все, необхідно розуміти, що сутність режиму воєнного стану полягає в забезпеченні безперешкодної та оперативної можливості відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, шляхом надання визначеним законодавством органам державної влади, військ…

ЯК ВНЕСТИ ЗМІНИ ДО ПАСПОРТУ ЯКЩО ЗМІНЕНО НАЗВУ ВАШОЇ ВУЛИЦІ

Зображення
Чи обов’язково потрібно вносити зміни до паспорту, якщо було змінено назву вулиці, де ви зареєстровані ? 
Ні, не обов’язково. Статтею 6 Закону «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» визначено, що у разі прийняття рішення про зміну нумерації будинків, перейменування вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів, адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої на підставі відповідних актів вносяться зміни до реєстру територіальної громади, із збереженням попередніх даних, із подальшим внесенням цієї інформації до Єдиного державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів України порядку. Зазначені відомості за бажанням особи вносяться до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання/перебування. 
Обов’язку особи звертатися до органів реєстрації для внесення таких відомостей до документів законодавством не передбачено. 
Куди звертатися, що внести змі…

ЧИ МОЖУТЬ ВАШУ ДИТИНУ ВИГНАТИ ЗІ ШКОЛИ?

Зображення
В дитинстві мене найбільшим, найстрашнішим та й взагалі най-най-най з усіх най покаранням було – вигнання зі школи. Як кажуть Бог милував не відчути, що це таке. Можливо, саме тому й не було за що виганяти бо боявся цього най-най-най… покарання.

 Добре це чи погано але зараз такого покарання не існує.

 Більше того, від одного шибеника може потерпати весь клас, дівчатка будуть вмиватися гіркими сльозами, вчителі будуть зривати голос, а вигнати неможна.

 Відповідно до Наказу МОН від 16.04.2018 № 367 із закладу освіти відраховуються учні, які:

 1) здобули повну загальну середню освіту та отримали відповідний документ про освіту;

 2) зараховані до іншого закладу освіти для здобуття повної загальної середньої освіти;

3) переводяться до іншошо закладу освіти;

 4) вибувають на постійне місце проживання за межі України. 

І цей перелік виключний!

 Відрахування із зазначених підстав здійснюється шляхом видання відповідного наказу керівником закладу освіти.

 Але є кілька але.

 1. Вашу дитин…

НОВІ НАДХОДЖЕННЯ ! ЗАКОНИ УКРАЇНИ 2018 РОКУ

Зображення
Україна. Закони.  Закон України « Про забезпечення організаційно правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського спілкування» : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 1 черв. 2018р., (ОФІЦ. ТЕКСТ). – К.: Паливода А.В., 2018. – 32с.- (Закони України) 
 Цей Закон визначає правові, організаційні, соціальні засади та гарантії державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із їх числа, і є складовою частиною законодавства про охорону дитинства. 


Україна. Закони.  Закони України "Про імміграцію", "Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту", "Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства" : чинне законодавство зі змінами та допов. станом на 2 жовт. 2017 р.: (офіц. Текст).- К.: Паливода А.В., 2017.-84с.- (Закони України) 
 Цей Закон визначає умови і порядок імміграції в Україну іноземців та осіб без громадянства. Цей Закон визначає порядо…